Jongeren en vrijheidsbeneming

Jongeren en vrijheidsbeneming

een studie naar de wijze waarop jongeren in Justitiële Jeugdinrichtingen omgaan met vrijheidsbeneming

Samenvatting

Het WODC heeft op verzoek van DJJ in 2007-2008 een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de verwerking van justitiële vrijheidsbeneming door jongeren (Van der Laan e.a., 2008). Die studie betrof een literatuurstudie en interviews met experts werkzaam in jeugdinrichtingen. Uit het onderzoek bleek dat er in Nederland nauwelijks empirische kennis is over de wijze waarop jongeren die worden gedetineerd verschillende aspecten van vrijheidsbeneming ervaren, welke relatie er is met gedrag in de inrichting en welke individuele verschillen er zijn tussen jongeren. In de brief aan de Tweede Kamer (TK 2007-2008 24 587 nr. 289) heeft de minister van Justitie toegezegd nader onderzoek te laten doen naar de wijze waarop jeugdigen hun vrijheidsbeneming ervaren en de individuele verschillen die daarbij optreden.
Dit onderzoek betreft zowel een kwantitatief en kwalitatief onderzoek waarin naast de wijze waarop jeugdigen hun vrijheidsbeneming ervaren ook nader wordt ingegaan op de relatie tussen de ervaren vrijheidsbeneming, criminogene opvattingen en gedrag in de inrichting.
De volgende drie probleemstellingen worden onderscheiden:

 1. Hoe ervaren jongeren die op basis van een voorlopige hechtenis of jeugddetentie in een justitiële jeugdinrichting zitten verschillende praktische, sociale en psychosociale aspecten van vrijheidsbeneming?
 2. Hoe zien de relaties tussen import- en deprivatiekenmerken enerzijds, en het omgaan met vrijheidsbeneming anderzijds eruit?
 3. Wat is de relatie tussen de houding jegens het plegen van delicten, het omgaan met vrijheidsbeneming en kenmerken van de vrijheidsbeneming? 

Inhoudsopgave

Voorwoord
Afkortingen
Samenvatting

 1. Inleiding
 2. Methode van onderzoek
 3. Omgaan met vrijheidsbeneming: een beschrijving van de data
 4. Ervaren veiligheid
 5. Autonomie en gebrek aan controle
 6. Ervaren welbevinden en stress
 7. Psychosociaal functioneren
 8. Gedrag in detentie
 9. Houding jegens van het plegen van delicten, het gepleegde delict en de detentie
 10. Slot
Summary
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Eichelsheim, V.I., Laan, A.M. van der
Organisatie(s):
WODC, Intraval
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
Boom Juridische uitgevers
Jaar van uitgave:
2011
ISBN:
978-90-8974-602-3
Reeks:
Onderzoek en beleid 300
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Boom Distributiecentrum
Telefoon:
+31 (0)522-237555
Fax:
+31 (0)522-253864
E-mailadres:
budh@boomdistributiecentrum.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Beleving van de vrijheidsbeleving door jongeren in voorlopige hechtenis en jeugddetentie; vervolg onderzoek
Projectnummer:
1849
Operationele status:
Afgerond

Meer informatie