Duitsland-Nederland en de afdoening van strafzaken

Strafrecht en strafproces / Dagvaarding

Duitsland-Nederland en de afdoening van strafzaken

Samenvatting

Dit rapport geeft inzicht in de omvang van het strafrechtelijk apparaat in Nederland en Nordrheinwestfalen (DBR) en gaat in op de belangrijkste verschillen in de wijze van afdoening van strafzaken in beide landen. De wijze van afdoening in NRW, voorzover deze afwijkt van die in Nederland, staat in de beschrijving centraal, omdat deze een doorslaggevende factor is bij de verklaring van het verschil in omvang van het strafrechtelijk apparaat. Het onderzoek bestaat uit twee delen. In het eerste deel wordt beschreven in welke mate Nordrhein-Westfalen en Nederland vergelijkbaar zijn. Die vergelijkbaarheid wordt op drie onderdelen getoetst: de demografische, de sociaal-economische en de strafrechtelijke. In het onderdeel over de demografische opbouw van Nordrhein-Westfalen en Nederland worden kerncijfers gegeven ten aanzien van het inwoneraantal, de gebiedsgrootte, de bevolkingsdichtheid en de bevolkingssamenstelling. De demografische gegevens worden gevolgd door sociaal-economische kerngegevens inzake de industriële ontwikkeling, im- en export en het bruto binnenlands product. Tot slot wordt in het eerste deel ingegaan op de omvang van de criminaliteit en de strafrechtelijke rechtshandhaving, alsmede op de sterkte van politie en justitie. Het onderzoek naar de omvang van het strafrechtelijk apparaat in Nederland vergeleken met dat van Nordrhein-Westfalen toont aanzienlijke verschillen. Het tweede deel van deze studie geeft een mogelijke verklaring van deze verschillen.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Afkortingen
Inleiding

Deel I - Feiten en cijfers over criminaliteit en rechtshandhaving in NRW en Nederland
 1. Nordrhein-Westfalen: land en volk
 2. Criminaliteit en rechtshandhaving
 3. Sterkte van politie en justitie

Deel II - Onderzoek naar de mogelijke oorzaken van de verschillen in omvang van het strafrechtelijk apparaat in Nederland en Nordrhein-Westfalen

 1. De politie
 2. Hoofdlijnen rechterlijke organisatie inzake strafzaken in NRW
 3. Werklastmeting en personeelstoedeling
 4. Ondersteunende diensten
 5. Informatietechnologie
 6. De aangifte
 7. Het legaliteitsbeginsel
 8. Van Anklagebehörde naar Einstellungsbehörde
 9. Het Strafbefehl
 10. De dagvaarding
 11. Snelrecht
 12. Het strafproces
 13. Vonnis
 14. Afspraken ter beëindiging van het strafproces
 15. Hoger beroep en cassatie
Conclusie
Samenvatting

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Tak, P.J.P., Fiselier, J.P.S.
Organisatie(s):
Katholieke Universiteit Nijmegen, WODC
Plaats uitgave:
Nijmegen
Uitgever:
Wolf Legal Publishers
Jaar van uitgave:
2002
ISBN:
9058500217
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Na 2007

Bestelinformatie

Adres:
Wolf legal publishers
 
Postbus 313
 
5060 AH Oisterwijk
Telefoon:
013-5821366
Fax:
084-8376700
E-mailadres:
info@wolfpublishers.nl
Website:
www.wolfpublishers.com

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Onderzoek ter vergelijking van het strafrechtelijk apparaat in Nederland en Duitsland
Onderzoeker(s):
Tak, P.J.P.
Projectnummer:
01.033
Operationele status:
Afgerond