Rechtspleging Civiel en Bestuur 2008

Civiel recht en civiel proces / Burgerlijk recht/procesrecht

Rechtspleging Civiel en Bestuur 2008

ontwikkelingen en samenhangen

Samenvatting

Om een beeld te kunnen schetsen van de ontwikkelingen in het (maatschappelijk) functioneren van het rechtsbestel op het gebied van civiel en bestuursrecht is behoefte aan beleidsinformatie over de ontwikkelingen in het stelsel van geschilbeslechting in de afgelopen jaren. Er bestaan, onder andere bij het WODC, verschillende monitoren en trendrapportages die informatie geven over de juridische beroepsgroepen, rechtspraak en geschilbeslechting. Doel van de nieuwe ‘Monitor Rechtsbestel’ is de informatie van verschillende monitoren en ander relevant onderzoek te bundelen in één - tweejaarlijks te verschijnen - rapport. De Monitor zal zich vooral richten op het weergeven van trends of nieuwe ontwikkelingen op het terrein van de toegankelijkheid en kwaliteit van procedures en juridische dienstverleners in het rechtsbestel.
In 2007 is een eerste rapport van het WODC verschenen, ‘Geschilprocedures en rechtspraak in cijfers 2005’, waarin gegevens over de jaren 2000-2005 zijn gepresenteerd. De huidige monitor bouwt hierop voort en wordt uitgebreid met gegevens die in voorgaande jaren werden verzameld voor de Trendrapportages van de juridische beroepsgroepen (advocatuur, notariaat, gerechtsdeurwaarderij).

Inhoudsopgave

Voorwoord

  1. Inleiding - R.J.J. Eshuis
  2. Rechtsbijstand door juridische beroepsbeoefenaren - M.J. ter Voert, R.J.J. Eshuis, E.M.Th. Beenakkers en R.F. Meijer
  3. Rechtsbijstand - F.W.M. Huls en M.J. ter Voert
  4. Buitengerechtelijke geschilprocedures - F. Zwenk en C.M. Klein Haarhuis
  5. Civiele rechtspraak - R.J.J. Eshuis, A.H. Sprangers en B.J. Diephuis
  6. Bestuursrechtspraak - N.E. de Heer-de Lange
  7. De waardering van rechtspraak - B.J. Diephuis
  8. Capita selecta - V.S. Lalta, A.S. Sprangers, C.M. Schut, J.J.M Nicolaas, R.E. Timmermans, R.J.J. Eshuis
Literatuur
Bijlage 1 Medewerkers
Bijlage 2 Informatiebronnen
Bijlage 3 Tabellen
Bijlage 4 Verklaring van tekens en afkortingen
Bijlage 5 Trefwoorden

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Diephuis, B.J. (red.), Eshuis, R.J.J. (red.), Heer - de Lange, N.E. de (red.)
Organisatie(s):
WODC, Raad voor de Rechtspraak, CBS
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
Boom Juridische uitgevers
Jaar van uitgave:
2010
ISBN:
978-90-8974-266-7
Reeks:
Onderzoek en beleid 284
Type rapport:
Periodiek rapport

Bestelinformatie

Adres:
Boom Distributiecentrum
Telefoon:
+31 (0)522-237555
Fax:
+31 (0)522-253864
E-mailadres:
budh@boomdistributiecentrum.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Ontwikkelen monitor rechtsbestel
Projectnummer:
1709
Operationele status:
Afgerond