Een raamwerk voor het effectief evalueren van crisisoefeningen

Een raamwerk voor het effectief evalueren van crisisoefeningen

Samenvatting

Crisissituaties worden altijd uitgebreid geëvalueerd, zodat er verbeteringen kunnen plaatsvinden waar nodig en volgende crisissituaties nog beter voorbereid en toegerust zijn. Daartoe wordt regelmatig geoefend met allerhande crisissituaties. Ook deze oefeningen worden geëvalueerd. De evaluatie van crises en crisisoefeningen gebeurt tot op heden op uiteenlopende wijze. Er is op dit moment geen eenduidige wijze waarop rampen/crises en oefeningen worden geëvalueerd. Hierdoor is het lastig om de ‘lessons learned’ uit de afzonderlijke situaties met elkaar te vergelijken, op waarde te schatten en verantwoording af te leggen. Een systematische evaluatiemethodiek, die bij verschillende crises en crisisoefeningen gebruikt kan worden, zou het lerend vermogen van de nationale crisisorganisatie versterken.
In dit onderzoek staat daarom de volgende doelstelling centraal:
Inzicht krijgen in de evaluatiecriteria die gebruikt zijn bij de evaluaties van eerdere crisisoefeningen en daaruit een raamwerk halen voor het op meer effectieve wijze evalueren van crisisoefeningen.
Dit onderzoek is gestart onder projectbegeleiding van Directie Kennisontwikkeling voor Openbaar Bestuur en Veiligheid (BZK) en per 1/1/2011 voortgezet onder projectbegeleiding van de afdeling Extern Wetenschappelijke Betrekkingen (WODC).

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Beschrijving van de ontvangen oefenrapportages
  3. Analyse en resultaten
  4. Een raamwerk voor het effectief evalueren van oefeningen
  5. Epiloog

Summary
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Wein, B., Willems, R.
Organisatie(s):
Radboud Universiteit Nijmegen - ITS, WODC
Plaats uitgave:
Nijmegen
Uitgever:
Radboud Universiteit Nijmegen - ITS
Jaar van uitgave:
2013
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
ITS - Radboud Universiteit Nijmegen
Telefoon:
024 3653500
Website:
www.its-nijmegen.nl - www.ru.nl/crisiseninterventies/

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Ontwikkeling Evaluatie Crisis
Projectnummer:
2062
Operationele status:
Afgerond