De ontwikkeling van jongens na verblijf in een justitiële inrichting met een PIJ-maatregel of een detentiestraf

De ontwikkeling van jongens na verblijf in een justitiële inrichting met een PIJ-maatregel of een detentiestraf

De mogelijkheden van follow-up onderzoek

Samenvatting

Om de ontwikkeling van delinquente jeugdigen adequaat tot in de volwaasenheid in kaart te brengen is prospectief follow-up onderzoek nodig waarbij niet alleen wordt onderzocht of en in hoeverre er sprake is van recidive, maar waarbij ook het beloop in algemeen functioneren en de psychosociale ontwikkeling van deze jeugdige tijdens en na het verblijf in een JJI in kaart worden gebracht. Met financiering van het WODC is dit vooronderzoek uitgevoerd. De mogelijkheden van een prospectief follow-up onderzoek zijn hierin nader uitgewerkt aan de hand van literatuur, methodologische aspecten en haalbaarheid van een dergelijk
onderzoek.

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Domburgh, L. van, Ruiter, C. de, Doreleijers, Th.A.H., Vreugdenhil, C.
Organisatie(s):
WODC (subsidie), Trimbos Instituut
Plaats uitgave:
Utrecht
Uitgever:
Trimbos Instituut
Jaar van uitgave:
2002
ISBN:
9052534233
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 12.797

Bestelinformatie

Adres:
Trimbos-instituut
Telefoon:
030 2971100
Fax:
030 2971111
E-mailadres:
bestel@trimbos.nl
Website:
www.trimbos.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Ontwikkeling van delinquente jongeren
Projectnummer:
02.077
Operationele status:
Afgerond