Ontwikkeling van een Monitor Strafrechtsketen

Politie en rechtshandhaving / Vervolgingsbeleid

Ontwikkeling van een Monitor Strafrechtsketen

Samenvatting

Al een ruim aantal jaren stelt het Parket-Generaal de zgn. rookmeldersrapportage op. Hierin worden actuele ontwikkelingen op het gebied van vervolging en berechting op een rij gezet. Deze rapportage is voornamelijk gebaseerd op gegevens van het Parket-Generaal, aangevuld met gegevens van andere justitiële instanties zoals CJIB en DJI. Recentelijk heeft de Directie Instrumentatie Rechtspleging en Rechtshandhaving (DIRR) van DGRR in het kader van het verbeteren van de keteninformatie het initiatief genomen om de gegevens in de rookmeldersrapportage uit te breiden naar meer onderdelen van de justitiële keten. Omdat het verzamelen van allerlei informatie over de strafrechtsketen van verschillende justitiële instanties niet tot de taken van het Parket-Generaal behoort, heeft DIRR het WODC verzocht een monitor te ontwikkelen om gegevens met betrekking tot het strafrecht (in brede zin) in kaart te brengen, te verzamelen, op te slaan, te bevragen en erover te rapporteren.

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Ontwikkeling van een Monitor Strafrechtsketen
Organisatie(s):
WODC
Projectnummer:
1993
Operationele status:
Afgerond