Bescherming bekeken

Straffen en maatregelen / Uithuisplaatsing

Bescherming bekeken

een onderzoek naar ontwikkelingen en regionale verschillen in het aantal ondertoezichtstellingen en machtigingen uithuisplaatsingen

Samenvatting

Op 1 januari 2005 is de Wet op de jeugdzorg (Wjz) in werking getreden, die ook de (voorlopige) ondertoezichtstelling (OTS) en de tijdelijke uithuisplaatsingen (UHP) raakt. In deze wet is een bepaling opgenomen dat de wet binnen 5 jaar na inwerkingtreding dient te worden geƫvalueerd. Op 2 november 2009 is de evaluatie van de Wet op de Jeugdzorg opgeleverd.
Op verzoek van de Vaste Kamercommissie voor Jeugd en Gezin is in dit onderzoek een beeld geschetst van de ontwikkelingen in de aantallen OTS-maatregelen en de machtigingen voor UHP'en, en mogelijke regionale verschillen sinds 2005.

Inhoudsopgave

Samenvatting
Summary

  1. Inleiding
  2. Opzet van het onderzoek
  3. Ontwikkelingen in het aantal OTS-maatregelen en MUHP'en sinds 2005
  4. Factoren die de landelijke ontwikkelingen mogelijk verklaren
  5. Regionale verschillen in het aantal OTS-maatregelen en MUHP'en
  6. Factoren die de regionale verschillen mogelijk verklaren
  7. Conclusies en opmerkingen
Referenties
Verklarende woordenlijst
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Berends, I.E., Campbell, E.E., Wijgergangs, E., Bijl, B.
Organisatie(s):
PI Research, WODC
Plaats uitgave:
Duivendrecht
Uitgever:
PI Research
Jaar van uitgave:
2010
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
PI Research
Telefoon:
020 6501500
Fax:
020 6905327
Website:
www.piresearch.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Oorzaken stijging aantal OTS'en
Projectnummer:
1946
Operationele status:
Afgerond