Toepassing en aanscherping van de glijdende schaal

Straffen en maatregelen / Uitzetting

Toepassing en aanscherping van de glijdende schaal

Samenvatting

De Tweede Kamer heeft gesproken over het al dan niet aanscherpen van de ‘glijdende schaal’, aan de hand waarvan wordt besloten over de verblijfsvergunning van rechtmatig verblijvende vreemdelingen die een strafbaar feit hebben gepleegd. Met de resultaten van dit onderzoek wil de Staatssecretaris van Justitie beoordelen of de aanscherping van de ‘glijdende schaal’ gewenst is.

Inhoudsopgave

Voorwoord

  1. Samenvatting
  2. Vraagstelling en aanpak
  3. De populatie
  4. Reikwijdte van de glijdende schaal
  5. Toepassing van de glijdende schaal
  6. Resultaat van de glijdende schaal
  7. De voorgestelde glijdende schaal
  8. Conclusies
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Berdowski, Z., Eshuis, P., Vennekens, A.
Organisatie(s):
WODC, IOO - Instituut Onderzoek Overheidsuitgaven
Plaats uitgave:
Zoetermeer
Uitgever:
IOO
Jaar van uitgave:
2009
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
IOO, Instituut voor Onderzoek van Overheidsuitgaven
Telefoon:
079-3222224
Fax:
071-3222214
E-mailadres:
info@ioo.nl
Website:
www.ioo.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Openbare orde; glijdende schaal
Projectnummer:
1670
Operationele status:
Afgerond