Het kraken van woningen

Het kraken van woningen

Argumenten pro en contra strafbaarstelling; een beknopt literatuurrapport

Samenvatting

Overzicht van de literatuur die over het kraken van woningen verschenen is. Met name is gelet op de argumenten die de schrijvers aanvoeren pro of contra strafbaarstelling en de motieven die zij aan de krakers toeschrijven.

Publicatiegegevens

Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
1974
Reeks:
Geen
Signatuur:
Ra 1258

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Het kraken van woningen; argumenten pro en contra strafbaarstelling; een beknopt literatuurrapport
Projectnummer:
OV 197403
Operationele status:
Alleen publicatie