Onderzoek assistentieverlening gemeentepolitie Den Haag

Veiligheid en preventie / Alarmmelding

Onderzoek assistentieverlening gemeentepolitie Den Haag

Samenvatting

De doelstelling van het onderzoek werd als volgt geformuleerd: (a) een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de aard en de frequentie van assistentieverzoeken die de Haagse politie bereiken; (b) na te gaan uit welke straten en buurten die assistentieverzoeken afkomstig zijn en op welke tijdstippen deze binnenkomen; (c) na te gaan op welke wijze op de assistentieverzoeken wordt gereageerd; en (d) de wenselijkheid en mogelijkheden af te tasten van een permanent functionerend informatie-, verzamelings- en verwerkingssysteem met behulp waarvan de surveillance- en andere politietaken gepland kunnen worden.

Inhoudsopgave

  1. Inleiding
  2. Het eerste oriƫnterende onderzoek: de opzet
  3. De resultaten van het onderzoek
  4. Samenvatting

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Zee-Nefkens, A.A. van der
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
1975
Reeks:
Geen
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 1415

Bestelinformatie

Adres:
Niet meer te bestellen. (out of print)

Onderzoekgegevens

Projectnummer:
OV 197502
Operationele status:
Alleen publicatie