De financiële consequenties voor de overheid van een wettelijke limitering van de duur van de onderhoudsplicht van ex-echtgenoten jegens elkaar

De financiële consequenties voor de overheid van een wettelijke limitering van de duur van de onderhoudsplicht van ex-echtgenoten jegens elkaar

Samenvatting

Ten behoeve van het maken van een schatting van de financiële consequenties welke ontstaan wanneer een beperking van de duur van de alimentatieplicht zou worden ingevoerd werden met toestemming van het Ministerie van Financiën analyses uitgevoerd op door het CBS beschikbaar gesteld materiaal dat bestond uit geanonymiseerde aangiften Inkomstenbelasting 1973 van een steekproef uit de alimentatiebetalende mannen en alimentatieontvangende vrouwen.

Inhoudsopgave

  1. Inleiding
  2. Het grondmateriaal en het selecteren daaruit van de gescheiden mannen en vrouwen
  3. De schatting van het in 1973 aan alimentatie betaalde bedrag
  4. Het deel van de alimentatiebetalingen dat nu reeds ten laste van 's-rijks schatkist komt
  5. De ontwikkeling van het jaarlijkse alimentatiebedrag
  6. Limitering van de duur van de alimentatieplicht en de consequenties hiervan voor 's-rijks schatkist
  7. De inkomensopbouw van alimentatiebetalende mannen en alimentatieontvangende vrouwen
  8. Het rapport van de commissie alimentatienormen en de consequenties voor de te betalen alimentatie
  9. Samenvatting
Bijlage

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Cozijn, C.
Organisatie(s):
WODC
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
1978
Reeks:
Geen

Onderzoekgegevens

Projectnummer:
OV 197801
Operationele status:
Alleen publicatie