Drugsverslaafde justitiabelen

Veiligheid en preventie / Methadonverstrekking

Drugsverslaafde justitiabelen

resultaten uit onderzoek naar behandelingsprogramma's

Samenvatting

Dit rapport bevat een inventarisatie van behandelingsresultaten bij aan harddrugs, voornamelijk heroïne, verslaafde justitiabelen. Daarbij is gekozen voor een invalshoek waarin de volgende vragen centraal staan: (1) Wat zijn de effecten van verschillende wijzen waarop aan heroïne verslaafde justitiabelen worden behandeld; en (2) Zijn er cliëntgebonden factoren aan te wijzen die naast de wijze van behandelen mogelijk samenhangen met verschillen in behandelingsresultaten?

Inhoudsopgave

Inleiding

  1. Behandeling in justitiële setting
  2. Behandeling van justitiabelen door de civiele hulpverlening
  3. Samenvatting en conclusies
Slotbeschouwing
Literatuur

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Meyboom, M.L.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
1982
Reeks:
Geen
Signatuur:
Ra 4251

Onderzoekgegevens

Projectnummer:
OV 198203
Operationele status:
Alleen publicatie