Een partiële toetsing van de sociale controle theorie

Een partiële toetsing van de sociale controle theorie

Samenvatting

In het eerste hoofdstuk wordt in het kort de wijze van steekproefstrekking beschreven en wordt de samenstelling van de steekproef in kaart gebracht. Daarna worden de verbanden onderzocht tussen verscheidene socio-demografische variabelen en delinquent gedrag. In het derde hoofdstuk wordt gezocht naar de relatie tussen gezinsintegratie en delinquentie. In het vierde hoofdstuk wordt het verband tussen delinquent gedrag en schoolintegratie beschreven. Het vijfde en laatste hoofdstuk beschrijft de toetsing van een model met behulp van het computerprogramma LISREL.

Inhoudsopgave

Voorwoord

  1. De onderzoekspopulatie en de delinquentie
  2. Delinquentie, probleemgedrag en slachtofferschap en enkele socio-demografische variabelen
  3. De gezinsintegratie
  4. Schoolintegratie
  5. Toetsing van een model
Literatuurlijst
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Junger, M.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
1983
Reeks:
Geen

Bestelinformatie

Adres:
Niet meer te bestellen. (out of print)

Onderzoekgegevens

Projectnummer:
OV 198313
Operationele status:
Alleen publicatie