De bevolking van het Huis van Bewaring Rotterdam gedifferentieerd

De bevolking van het Huis van Bewaring Rotterdam gedifferentieerd

Samenvatting

Doel van deze eerste inventarisatie was op korte termijn een globaal inzicht te verkrijgen in enerzijds de samenstelling van de inrichtingsbevolking en anderzijds de capaciteitsbehoefte voor de verschillende vleugels. Definitief uitsluitsel over de te verwachten plaatsbehoefte op de vier vleugels zal in de tweede onderzoeksfase moeten worden verkregen.

Inhoudsopgave

  1. Inleiding
  2. De samenstelling van de inrichtingsbevolking
  3. Hulpverleningscontacten en deelname aan activiteiten
  4. Indeling van de inrichtingsbevolking naar vleugels

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Linden, B. van der, Rook, A.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
1983
Reeks:
Geen

Bestelinformatie

Adres:
Niet meer te bestellen. (out of print)

Onderzoekgegevens

Projectnummer:
OV 198314
Operationele status:
Alleen publicatie