Peiling van de opinies in de Nederlandse bevolking omtrent belastingontduiking en misbruik bij sociale uitkeringen

Peiling van de opinies in de Nederlandse bevolking omtrent belastingontduiking en misbruik bij sociale uitkeringen

onderzoeksrapport: resultaten van een enquête onder ruim 1000 personen

Samenvatting

De peiling omvat de volgende onderwerpen: 1. achtergronden: leeftijd, (arbeids-)positie, opleiding, politieke affiniteit, inkomen, etcetera; 2. de houding tegenover de hoogte van belastingen en uitkeringen; 3. de waargenomen omvang van belastingontduiking en uitkeringsmisbruik; 4. de houding tegenover ontduiking en misbruik, alsmede de noodzaak van bestrijding; (*) contacten met belastingdienst, uitkerende instanties; en 5. houding tegenover een aantal maatregelen tegen ontduiking en misbruik.

Inhoudsopgave

Voorwoord

  1. Achtergrond en doelstelling van de peiling
  2. Gehanteerde methode
  3. Beschrijving van de onderzochte groepen
  4. Resultaten: opinies over belastingen en uitkeringen, en het misbruik daarbij
  5. Resultaten: opinies over specifieke maatregelen tegen misbruik
  6. Verbanden
Bijlage

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Berghuis, A.C., Kommer, M.M.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
1984
Reeks:
Geen

Onderzoekgegevens

Projectnummer:
OV 198408
Operationele status:
Alleen publicatie