Het meten van sexuele intimiteiten

Het meten van sexuele intimiteiten

Vergelijking van de resultaten van drie vragenlijsten

Samenvatting

In deze studie worden de methoden van onderzoek en de resultaten vergeleken van drie vragenlijsten die alle als doelstelling hebben, sexuele intimiteiten te meten: ten eerste twee vragenlijsten die zijn gebruikt binnen de EnquĂȘte Slachtofferschap van Misdrijven 1984, ten tweede het onderzoek van Ensink en Albach (1983) naar de angst voor sexueel geweld.

Inhoudsopgave

Samenvatting
Inleiding

  1. Vergelijking van de vraagstelling van deel 1 en 3 betreffende sexuele intimiteiten
  2. Vergelijking van de antwoorden op vragen naar sexuele intimiteiten
  3. Vergelijking van de CBS-gegevens/Leids onderzoek
  4. Samenvatting en discussie
Literatuurlijst
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Junger, M.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
1985
Reeks:
Geen

Onderzoekgegevens

Projectnummer:
OV 198504
Operationele status:
Alleen publicatie