Jeugd & Justitie

Jeugd & Justitie

contacten van strafrechtelijk minderjarigen met justitie in de arrondissementen Amsterdam en Haarlem in de periode 1 september 1986 t/m 31 augustus 1987

Samenvatting

In november 1986 is in Amsterdam het experiment Kwartaalcursus van start gegaan. De Kwartaalcursus is een drie maanden durend, intensief dagprogramma, uitsluitend bedoeld voor jeugdige delinquenten die vanwege de ernst van het door hen gepleegde delict langdurig (minimaal twee maanden) in voorlopige hechtenis zullen worden genomen, dan wel een voorwaardelijke vrijheidsstraf opgelegd zullen krijgen. Bij wijze van alternatieve sanctie kunnen deze jongeren door de kinderrechter naar de Kwartaalcursus worden gestuurd.
Twee onderzoeksvragen worden in deze rapportage beantwoord:

  1. Welke jongeren worden naar de Kwartaalcursus gestuurd, en zijn dit de jongeren voor wie de Kwartaalcursus is bedoeld?
  2. Heeft de Kwartaalcursus een zodanig effect dat jongeren die dit programma hebben gevolgd, minder dan voorheen of helemaal niet meer met justitie in aanraking komen?

Inhoudsopgave

Inleiding

  1. Amsterdam
  2. Haarlem
  3. Vergelijking Amsterdam-Haarlem

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Essers, A.A.M., Laan, P.H. van der
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
1988
Reeks:
Geen

Bestelinformatie

Adres:
Niet meer te bestellen. (out of print)

Onderzoekgegevens

Projectnummer:
OV 199804
Operationele status:
Alleen publicatie