Evaluatierapport 'Target 2'

Evaluatierapport 'Target 2'

evaluatie van de opsporing en vervolging in een strafrechtelijk onderzoek naar de handel in bedreigde uitheemse diersoorten

Samenvatting

Met de arresten van de Hoge Raad der Nederlanden van 23 mei 1995 is een einde gekomen aan één van de eerste grotere zaken waarin handel in bedreigde diersoorten, te weten zwarte kaketoes, de inzet van een strafprocedure was. De hele procesgang alsmede het opsporingsonderzoek zijn in het voorliggende evaluatierapport neergelegd. In dit rapport staan aanbevelingen die van nut kunnen zijn in toekomstige opsporingsonderzoeken.

Inhoudsopgave

Voorwoord

  1. Het opsporingsonderzoek
  2. Justitiële afdoening
  3. Externe factoren
  4. Overige resultaten van het onderzoek
  5. Mensen en middelen
  6. Conclusies en aanbevelingen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Bos, G.C.M., Dalen, L. van, Eshuis, R.J.J., Kramer, A.C.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
1995
Reeks:
Geen

Onderzoekgegevens

Projectnummer:
OV 199509
Operationele status:
Alleen publicatie