Mondiaal met man en macht

Criminologie en victimologie / Internationale criminaliteit

Mondiaal met man en macht

Een evaluatie van het opsporingsonderzoek 4M

Samenvatting

In de afgelopen jaren is binnen het beleid en de opsporingspraktijk de overtuiging ontstaan dat evaluaties van grootschalige opsporingsonderzoeken ertoe bij kunnen dragen dat het leervermogen met betrekking tot de aanpak van dergelijke zaken wordt vergroot.

De onderhavige studie beperkt zich tot het verloop van het rechercheproces in één specifieke zaak, te weten het 4M-onderzoek. De probleemstelling luidt als volgt:
Welke leerpunten kunnen worden gedestilleerd uit het rechercheproces in de 4M-zaak, die bruikbaar zijn voor toekomstige rechercheonderzoeken van vergelijkbare aard?

De evaluatie heeft plaatsgevonden met behulp van het instrument 'Leren door middel van het Evalueren van Grootschalige Opsporingsonderzoeken' (L.E.G.O.). Dit standaardinstrument is door het WODC ontwikkeld teneinde de bij de opsporing en vervolging van ernstige vormen van criminaliteit betrokken instanties in staat te stellen hun eigen inspanningen te evalueren.

NB Dit onderzoeksrapport was niet eerder gepubliceerd. Het belangrijkste argument voor vertrouwelijkheid destijds was het risico op 'disclosure' van zowel de criminelen als van de ambtshalve betrokken personen. Dat risico is door publicaties nadien niet meer aanwezig waardoor het rapport nu wel openbaar kan worden.

Inhoudsopgave

Gebruikte afkortingen

  1. Vraagstelling en verantwoording
  2. Het verloop van het opsporingsonderzoek in vogelvlucht
  3. Besluitvorming en strategie
  4. Leiding en toezicht
  5. Het tactische en financiële onderzoek
  6. Het internationale perspectief
  7. Conclusies en aanbevelingen

Literatuur
Bijlage

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Nelen, H., Barendse, E., Schaaf, J. van der
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
1998
Reeks:
Geen
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Projectnummer:
ov199805
Operationele status:
Afgerond