Een literatuuronderzoek naar de effectiviteit van de reclassering

Detentie en reclassering / Reclasseringsbeleid

Een literatuuronderzoek naar de effectiviteit van de reclassering

onderzoek verricht ten behoeve van de Adviescommissie Onderzoeksprogrammering Reclassering

Samenvatting

Dit rapport geeft een uitgebreid overzicht van (nationaal en internationaal) literatuuronderzoek naar de effectiviteit, doelmatigheid en kwaliteit van de reclasseringswerkzaamheden. De belangrijkste vragen waren: werkt het? En: voor wie werkt het onder welke omstandigheden? Het literatuuronderzoek gaat niet alleen over de effectiviteit van een bepaald instrument of interventie, maar ook over de validiteit van de onderliggende theorie over die effectiviteit. 

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting
Aan- en inleiding

  1. Doel, opzet en werkwijze
  2. Het beleid van de reclassering
  3. Diagnose & advies
  4. Gedragsinterventies
  5. Toezicht
  6. Sancties
  7. Motivatie en dwang
  8. Overige onderzoeksdomeinen
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Poort, R., Eppink, K.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
Boom Juridische uitgevers
Jaar van uitgave:
2009
ISBN:
978-90-8974-130-1
Reeks:
Geen
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Boom Distributiecentrum
Telefoon:
+31 (0)522-237555
Fax:
+31 (0)522-253864
E-mailadres:
budh@boomdistributiecentrum.nl

Onderzoekgegevens

Projectnummer:
ov200901
Operationele status:
Afgerond

Meer informatie