Exodus: naar een leven zonder criminaliteit?

Straffen en maatregelen / Alternatieve straftenuitvoerlegging

Exodus: naar een leven zonder criminaliteit?

Recidiveonderzoek onder ex-gedetineerden die tussen 1999 en 2012 een periode in een Exodushuis verbleven

Samenvatting

Vereniging Samenwerkingsverband Exodus Nederland is een organisatie die (ex-) gedetineerden opvangt en helpt te resocialiseren. Exodus wil zo bijdragen aan een veiligere maatschappij. Om te kunnen reflecteren op haar functioneren is het voor Exodus van belang om inzicht te hebben in de recidive onder haar oud-bewoners.
In deze studie, een vervolgstudie op een onderzoek uit 2010, staat de vraag centraal hoe het gesteld is met de recidive onder de oud-bewoners van Exodus.

Inhoudsopgave

Voorwoord

Afkortingen
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Data en methode
  3. Resultaten
  4. Verhouding tot recidivecijfer uit het vorige onderzoek
  5. Conclusie en discussie

Literatuur

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Wingerden, S. van, Verweij, S., Wartna, B., Moerings, M.
Organisatie(s):
Universiteit Leiden, WODC
Plaats uitgave:
Leiden
Uitgever:
Universiteit Leiden/WODC
Jaar van uitgave:
2017
Reeks:
Geen
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Projectnummer:
OV201705
Operationele status:
Afgerond