Overzicht van onderzoek naar de PIJ-maatregel tussen 2006-2011

Staats- en bestuursrecht / Verlof

Overzicht van onderzoek naar de PIJ-maatregel tussen 2006-2011

Samenvatting

De PIJ-maatregel is de strafrechtelijke maatregel binnen het jeugdstrafrecht die kan worden opgelegd om jongeren die ernstige delicten hebben gepleegd (en in veel gevallen, lijden aan een ‘gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van de geestvermogens’) voor behandeling in jeugdinrichtingen te plaatsen. In de zogeheten PIJ-brief van de toenmalige Minister van Justitie aan de Tweede Kamer op 10 juli 2006 wordt een aantal verbeteringspunten genoemd en wordt voorgesteld extra geld vrij te maken voor onderzoek naar de PIJ-maatregel.
Dit leidde onder andere tot de PIJ-onderzoeksprogrammering. Deze PIJ-onderzoeksprogrammering is door het WODC vormgegeven.
In dit rapport wordt de verkregen kennis ten aanzien van de oplegging, de uitvoering en de populatie van de PIJ-maatregel geïntegreerd om de volgende onderzoeksvraag te beantwoorden:
Waar liggen de knelpunten en waar de successen in de oplegging en de tenuitvoerlegging van de PIJ-maatregel?

Inhoudsopgave

Voorwoord
Afkortingen
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Wettelijk kader, voortraject en strafoplegging
  3. Kenmerken jongeren met een PIJ-maatregel
  4. Uitvoering van de PIJ-maatregelen: de intramurale fase
  5. Verlof en nazorg
  6. De situatie na beëindiging van de PIJ-maatregel
  7. Conclusie & discussie
Summary
Literatuur
Bijlage

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Kempes, M.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2012
Reeks:
Cahiers 2012-10
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Overkoepelend eindrapport PIJ
Projectnummer:
1984
Operationele status:
Afgerond

Meer informatie