Politiegegevens in Europees perspectief

Veiligheid en preventie / Gegevensbescherming

Politiegegevens in Europees perspectief

Samenvatting

Op welke wijze is in Duitsland, Engeland, België, Frankrijk en Italië, mede op basis van de internationale beginselen en normen op het gebied van gegevensbescherming, invulling gegeven aan de verwerking van persoonsgegevens door de politie? De resultaten van dit rechtsvergelijkend onderzoek kunnen gebruikt worden om de nieuw te ontwikkelen Wet politiegegevens te kunnen plaatsen in internationaal perspectief.

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Egelkamp, M.M., Mein, A.G.
Organisatie(s):
WODC, ES&E
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
ES&E
Jaar van uitgave:
2003
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 13.069

Bestelinformatie

Adres:
ES&E
Contactpersoon:
Geen rapport-levering meer mogelijk

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Politiegegevens in rechtsvergelijkend perspectief
Projectnummer:
1104
Operationele status:
Afgerond