Politiek van de aandacht voor het Nederlandse veiligheidsbeleid

Staats- en bestuursrecht / Begroting

Politiek van de aandacht voor het Nederlandse veiligheidsbeleid

een onderzoek naar maatschappelijke dynamiek, politieke agendavorming en prioriteiten in het Nederlandse veiligheidsbeleid

Samenvatting

Het doel van dit onderzoek is te begrijpen op welke wijze maatschappelijke en politieke aandacht voor veiligheidsvraagstukken ontstaat en wat hiervan de gevolgen zijn voor prioriteiten in het beleid en de begroting. De hoofdvraag luidt:
Hoe, wanneer en onder welke voorwaarden komt het thema veiligheid op de politieke en maatschappelijke agenda en wat zijn hiervan de gevolgen voor beleidskeuzes en budgettaire prioriteiten?
Dit onderzoek is gestart onder projectbegeleiding van Directie Kennisontwikkeling voor Openbaar Bestuur en Veiligheid (BZK) en per 1/1/2011 voortgezet onder projectbegeleiding van de afdeling Extern Wetenschappelijke Betrekkingen (WODC).

Inhoudsopgave

Woord vooraf
Woord van dank
Samenvatting
Figuren
Tabellen

  1. Inleiding
  2. Theoretische lens op de politiek van de aandacht
  3. Veiligheid aan de input-zijde
  4. Veiligheid in de media
  5. Veiligheid aan de output: wetgeving en begroting
  6. De politiek-bestuurlijke dynamiek
  7. Conclusies
Samenstelling begeleidingscommissie
Lijst met trefwoorden
Literatuurlijst
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Breeman, G., Timmermans, A., Dalfsen, F. van
Organisatie(s):
Wageningen universiteit - Bestuurskunde, Montesquieu Instituut, Universiteit Leiden, WODC
Plaats uitgave:
Wageningen
Uitgever:
Wageningen Universiteit
Jaar van uitgave:
2011
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Wageningen Universiteit - Bestuurskunde
Contactpersoon:
Gerard Breeman
Telefoon:
0317 482957
E-mailadres:
gerard.breeman@wur.nl
Website:
www.pap.wur.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Politiek van de aandacht
Projectnummer:
2055
Operationele status:
Afgerond