Kansspelen in andere aarde

Criminologie en victimologie / Kansspelverslaving

Kansspelen in andere aarde

Een onderzoek naar kansspelproblematiek onder allochtone Nederlanders

Samenvatting

De probleemstelling van dit onderzoek is:

  1. Wat is de aard en omvang van kansspelproblematiek onder Surinamers, Antillianen, Marokkanen, Turken en Chinezen in Nederland?
  2. Welk bereik heeft het gevoerde preventiebeleid in de kansspelmarkt op deze groepen allochtonen?
  3. Op welke wijze kan dit beleid verbeterd worden?

Inhoudsopgave

Dankwoord
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Methoden van onderzoek
  3. Deelname aan kansspelen van allochtonen
  4. Omvang van kansspelproblemen onder allochtonen
  5. Aard van kansspelproblemen onder allochtonen
  6. Preventie en hulpverlening: bekendheid, bereik en effecten
  7. Preventie en hulpverlening: knelpunten en suggesties voor verbeteringen
Conclusies
Referenties
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Bruin, D. de, Fris, M., Braam, R., Verbraeck, H.
Organisatie(s):
WODC, CVO
Plaats uitgave:
Utrecht
Uitgever:
CVO
Jaar van uitgave:
2008
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Centrum voor Verslavingsonderzoek (CVO)
Telefoon:
030 2381495
Fax:
030 2381496
E-mailadres:
cvo-info@drugresearch.nl
Website:
www.drugresearch.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Kansspelverslaving onder Surinamers, Antillianen, Marokkanen en Turken in Nederland
Projectnummer:
1485
Operationele status:
Afgerond