Literatuuronderzoek privatisering gevangeniswezen

Staats- en bestuursrecht / Privatisering

Literatuuronderzoek privatisering gevangeniswezen

Samenvatting

Doel van dit literatuuronderzoek is om op basis van nationale en internationale literatuur te analyseren of (vormen van) privatisering binnen het Nederlandse gevangeniswezen kunnen leiden tot versobering en een hogere kosteneffectiviteit.

Inhoudsopgave

Samenvatting en conclusies

  1. Probleemstelling en aanpak
  2. Conceptueel kader
  3. Het Nederlandse gevangeniswezen in internationaal perspectief
  4. Vormgeving van privatisering (internationaal)
  5. Effecten van privatisering
  6. Mogelijke effecten van privatisering in het Nederlandse gevangeniswezen
Literatuurlijst
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Wilms, P., Friperson, R., Weda, J.
Organisatie(s):
APE , WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
APE
Jaar van uitgave:
2011
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
APE Public Economics
Telefoon:
070 3114855
Fax:
070 3114866
E-mailadres:
ape@ape.nl
Website:
www.ape.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Privatisering van voor het gevangeniswezen relevante taken
Projectnummer:
2024
Operationele status:
Afgerond