De praktijk van de programmatische aanpak mensenhandel

De praktijk van de programmatische aanpak mensenhandel

plan- en procesevaluatie van een pilot

Samenvatting

De centrale vragen van dit onderzoek luiden:

  1. Welke beleidstheorie ligt ten grondslag aan de programmatische aanpak mensenhandel?
  2. Op welke wijze is de programmatische aanpak mensenhandel in de praktijk uitgevoerd? Met welke gevolgen?

Inhoudsopgave

Afkortingen
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. De beleidstheorie achter de programmatische aanpak
  3. Het betrekken van opsporingspartners
  4. De invloed van de programmatische aanpak op de opsporing
  5. Het betrekken van bestuurlijke partners
  6. Conclusies
Summary
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Gestel, B. van, Verhoeven, M.A.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2009
Reeks:
Cahiers 2009-07
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Proces- en effectmeting programmatische aanpak mensenhandel
Onderzoeker(s):
Gestel, B. van
Projectnummer:
1491
Operationele status:
Afgerond