Procesevaluatie van de gedragsinterventie Stay-a-way

Criminologie en victimologie / Druggebruik

Procesevaluatie van de gedragsinterventie Stay-a-way

Samenvatting

Stay-a-way richt zich op het motiveren tot vermindering van het middelengebruik, vergroten van het inzicht ten aanzien van middelengebruik en delictgedrag, en het voorkomen van middelenafhankelijkheid bij jongeren met een verhoogd risico daartoe. Het uiteindelijke doel is het verkleinen van de kans op recidive. Het programma is in juni 2011 erkend door de Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie.
Stay-a-way is bedoeld voor delinquenten van 12 tot en met 18 jaar, met een midden of hoog dynamisch risicoprofiel (DRP), en bij wie sprake is van (risico op) middelenmisbruik of -afhankelijkheid.
In deze procesevaluatie wordt onderzocht of het programma Stay-a-way wordt uitgevoerd zoals beoogd in de programmahandleidingen. Daarnaast wordt nagegaan wat achterliggende oorzaken zijn van eventuele problemen in de uitvoering en welke verbeteringen in de implementatie dan wel interventie zelf gewenst zijn. Tot slot wordt op basis van het behalen van de procesevaluatie nagegaan in hoeverre een doeltreffendheidstudie - in termen van het behalen van programmadoelen - uitvoerbaar zal zijn.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting
Summary

  1. Inleiding
  2. Stay-a-way in theorie
  3. Onderzoeksopzet
  4. Indicatie, advies en oplegging van Stay-a-way
  5. Doelgroep
  6. Uitvoering van Stay-a-way in de praktijk
  7. Uitvoerders van Stay-a-way
  8. Doeltreffendheidstudie
  9. Context: ervaren knelpunten
  10. Conclusies

Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Place, C., Onrust, S., Voorham, L.
Organisatie(s):
Trimbos-Instituut, WODC
Plaats uitgave:
Utrecht
Uitgever:
Trimbos-Instituut
Jaar van uitgave:
2015
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Trimbos-instituut
Telefoon:
030 2971100
Fax:
030 2971111
E-mailadres:
bestel@trimbos.nl
Website:
www.trimbos.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Procesevaluatie Stay-a-way; tbv criterium 10 erkenningscommissie gedragsinterventies
Projectnummer:
2261
Operationele status:
Afgerond