Rechtsbijstand bij politieverhoor

Rechtsbijstand bij politieverhoor

Evaluatie van de Aanwijzing rechtsbijstand politieverhoor in Amsterdam-Amstelland, Groningen, Haaglanden, Limburg-Zuid, Midden- en West-Brabant en Utrecht

Samenvatting

Naar aanleiding van Europese rechtspraak (o.a. inzake Salduz) is er een nieuwe regeling ontworpen om tegemoet te komen aan het recht van de verdachte op rechtsbijstand voorafgaande aan en - in sommige gevallen ook - tijdens het politieverhoor. De betreffende regeling, de Aanwijzing rechtsbijstand politieverhoor (2010A007), is per 1 april 2010 in werking getreden en blijft in beginsel in de huidige vorm van kracht tot uiterlijk 1 april 2014.
Deze studie betreft een grootschalig evaluatieonderzoek naar de werking van de Aanwijzing rechtsbijstand politieverhoor, waarbij de volledige cyclus van plan-, proces- en productevaluatie wordt doorlopen. De centrale vraagstelling die in dit onderzoek aan de orde wordt gesteld, is als volgt:
In welke mate wordt met de Aanwijzing rechtsbijstand politieverhoor bereikt dat de Nederlandse opsporingspraktijk voldoet aan de voorwaarden die het Europese Hof voor de Rechten van de Mens en de Hoge Raad stellen aan de rechtsbijstand voor aangehouden verdachten voorafgaand aan en tijdens het eerste politieverhoor?

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Waarom de Aanwijzing rechtsbijstand politieverhoor?
  3. Aanwijzing rechtsbijstand politieverhoor gefileerd
  4. Evaluatie van de beleidstheorie
  5. Uitvoering van de Aanwijzing in Breda en Tilburg
  6. Uitvoering van de Aanwijzing in Utrecht
  7. Uitvoering van de Aanwijzing in Groningen
  8. Uitkomsten procesevaluatie: politieregio's vergeleken
  9. Resultaten van de Aanwijzing
  10. Conclusies over rechtsbijstand bij het politieverhoor
Summary
Referenties
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Verhoeven, W.-J., Stevens, L., Bunt, H.G. van de (medew.), Captein, W.J.M. (medew.), Westmeijer, E.R. (medew.)
Organisatie(s):
Erasmus Universiteit Rotterdam - Institute of Private Law, WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
Boom Lemma
Jaar van uitgave:
2013
ISBN:
978-90-5931-953-0
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Boom Lemma
Telefoon:
+31 (0)70-3307033
Fax:
+31 (0)70-3307030
E-mailadres:
info@boomlemma.nl
Website:
www.boomlemma.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Raadslieden bij politieverhoor
Projectnummer:
1949
Operationele status:
Afgerond