De reactie van de politie op huiselijk geweld

Veiligheid en preventie / Crisisinterventie

De reactie van de politie op huiselijk geweld

Stand van zaken

Samenvatting

In een aantal politieregio's zijn trainingen, methodieken en protocollen ontwikkeld voor de aanpak van huiselijk geweld. Deze bevatten bijvoorbeeld richtlijnen voor bejegening of het omgaan met slachtoffers (Utrecht, Kennemerland), voor doorverwijzing van daders of slachtoffers naar derde instanties (Utrecht) of algemenere afspraken met andere overheden (Zeeland). Dit rapport bevat een inventariserend onderzoek van deze gestructureerde aanpak.

Inhoudsopgave

Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Definitie van huiselijk geweld
  3. Kader voor het onderzoek
  4. Werkwijze van de Nederlandse politie bij huiselijk geweld
  5. Exclusieve taken van de politie
  6. Samenwerking binnen de politie-organisatie en met derden
  7. Conclusies en aanbevelingen

Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Spapens , A.C., Hoogeveen, C.E., Pardoel, C.A.M.
Organisatie(s):
IVA Tilburg, WODC
Plaats uitgave:
Tilburg
Uitgever:
IVA Tilburg
Jaar van uitgave:
2001
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 12.593

Bestelinformatie

Adres:
IVA beleidsonderzoek en advies, Universiteit van Tilburg
Telefoon:
013 4668466
Fax:
013 4668477
Website:
www.iva.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Reactie politie op huiselijk geweld
Projectnummer:
99.004
Operationele status:
Afgerond