Rechtsvergelijking van auteursrecht-geschillenbeslechtingsmechanismen

Rechtsvergelijking van auteursrecht-geschillenbeslechtingsmechanismen

Samenvatting

Het onderwerp is toegespitst op geschilbeslissing anders dan via de gewone rechter in gevallen waarin de wetgever heeft voorgeschreven dat auteursrechtshebbenden het gebruik van beschermd materiaal niet kunnen verbieden, doch daarvoor wel een vergoeding dienen te ontvangen.

Inhoudsopgave

  1. Inleiding
  2. Vraagstelling
  3. Duitsland
  4. Verenigd Koninkrijk
  5. Verenigde Staten van Amerika
  6. Canada
  7. Samenvatting en synthese
  8. Summary

Bijlage: Buitenlandse wet- en regelgeving

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Verkade, D.W.F., Visser, D.J.G., Alkema, A.C.M., Asser, W.D.H. (medew.)
Organisatie(s):
Universiteit Leiden - Afdeling Auteurs- en Informaticarecht, WODC
Plaats uitgave:
Leiden
Uitgever:
Universiteit Leiden
Jaar van uitgave:
2001
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 12.811

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Rechtsvergelijking van auteursrecht-geschilbeslechtingsmechanismen
Projectnummer:
01.082
Operationele status:
Afgerond