Recidive bedrijven en instellingen

Recidive bedrijven en instellingen

Verkenning vanuit het strafrecht

Samenvatting

De WODC-Recidivemonitor is een doorlopend onderzoeksproject waarin gestandaardiseerde recidivemetingen worden verricht onder verschillende groepen justitiabelen.


Met dit project krijgt Justitie een beter beeld van criminele carrières en de effecten van strafrechtelijke interventies, zowel voor jongeren als voor volwassenen. De metingen die in het kader van de Recidivemonitor worden verricht, verlopen steeds op dezelfde manier waardoor uitkomsten onderling vergelijkbaar zijn.
De Recidivemonitor Bedrijven en Instellingen (RBI) moet nog worden ontwikkeld. Er doet zich een aantal problemen voor die specifiek gelden voor de RBI. Het meten van recidive van bedrijven en instellingen is nog complexer dan recidive van natuurlijke personen. In dit onderzoek gaat het om het zoeken van mogelijkheden om te komen tot een min of meer gestandaardiseerde methode van dataverzameling.

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Recidive bedrijven en instellingen; verkenning vanuit het strafrecht
Organisatie(s):
WODC, INTRAVAL - Bureau voor onderzoek & advies
Projectnummer:
1654
Operationele status:
Afgerond