Strafrechtelijke recidive van jongeren uit justitiële jeugdinrichtingen

Strafrechtelijke recidive van jongeren uit justitiële jeugdinrichtingen

Uitstroomperiode 1997-2003

Samenvatting

Herhaling en uitbreiding van de meting van strafrechtelijke recidive van jongeren die in de periode 1997-2003 zijn uitgestroomd uit justitiƫle jeugdinrichtingen. Het gaat zowel om strafrechtelijk als civielrechtelijk geplaatste jongeren, afkomstig uit opvan- en behandelinrichtingen. Dit onderzoek sluit aan op het rapport 'Jong vast', dat betrekking heeft op de uitstroomperiode 1997-2000. Doel van dit deelproject van de Recidivemonitor is het beschrijven van de ontwikkelingen in de (strafrechtelijke) recidive die volgt op een verblijf in een opvang- of een behandelinrichting. Deze rapportage is verschenen in de nieuwe serie: Fact sheet (nr. 2006-7).

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Wartna, B.S.J., Kalidien, S.N., Tollenaar, N., Essers, A.A.M.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2006
Reeks:
Fact sheets 2006-07
Type rapport:
Periodiek rapport

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Actualisering recidivemeting justitiele jeugdinrichting (JJI)
Onderzoeker(s):
Wartna, B.S.J.
Projectnummer:
1306
Operationele status:
Afgerond

Meer informatie