Voorspelling van het recidivegevaar van elektronisch gedetineerden

Voorspelling van het recidivegevaar van elektronisch gedetineerden

Samenvatting

In dit onderzoek wordt een beschrijving gegeven van personen die elektronische detentie kregen opgelegd en wordt het recidiverisico van deze personen berekend. Om reliëf aan de resultaten te geven wordt een vergelijking gemaakt met de kenmerken en het recidiverisico van ex-gedetineerden uitgestroomd uit een penitentiaire inrichting in 2003. Voor het berekenen van het recidiverisico is gebruikt gemaakt van een door het WODC ontwikkeld predictieinstrument (Wartna & Tollenaar, 2006). Het recidiverisico wordt berekend op grond van gegevens uit de justitiële documentatie. Ter beantwoording van de onderzoeksvragen is de justitiële documentatie opgevraagd van personen van wie de elektronische detentie in 2006 is beëindigd (N = 2.427). De uitstroomgegevens werden aangeleverd door de Dienst Justitiële Inrichtingen. De gegevens van de ex-gedetineerden uitgestroomd in 2003, zijn afkomstig uit het onderzoek van de WODC-Recidivemonitor (Wartna et al. 2006).

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Weijters, G., Wartna, B.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2007
Reeks:
Fact sheets 2007-08

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Recidive profiel van elektronisch gedetineerden
Onderzoeker(s):
Weijters, G.M.
Projectnummer:
1604
Operationele status:
Afgerond