Regionale samenwerking bij milieuhandhaving

Regionale samenwerking bij milieuhandhaving

Samenvatting

Het doel van het onderzoek was te toetsen hoe de regionale milieuhandhavingsverbanden tot ontwikkeling komen. In regionale milieuhandhavingsverbanden werken politie, justitie en bestuurlijk bevoegd gezag vooral samen om tot een betere handhaving te komen met betrekking tot zogenoemde inrichtingsgebonden milieucriminaliteit. In twee regio' s is reeds enkele jaren ervaring opgedaan met een handhavingsverband en in dertien arrondissementen is een handhavingsverband van start gegaan of in voorbereiding. De aanpak van de handhavingsverbanden varieert van enerzijds sterk operationele samenwerking tot anderzijds het gezamenlijk in kaart brengen van milieuproblemen en handhavingsrisico' s. Door feitelijke of gepercipieerde belangenconflicten komt samenwerking met het bestuur niet altijd even gemakkelijk tot stand. De praktijk leert dat vormgeving van een handhavingsverband volgens een duaal model de mogelijkheid biedt draagvlak met daadkracht te combineren. Het handhavingsverband bestaat in het duale model uit een handhavingsteam en een begeleidingscommissie. In het handhavingsteam selecteren politie en justitie de zaken en beslissen over operationele aspecten. In de begeleidingscommissie wordt het draagvlak gevormd in overleg met de bestuurlijke partners.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Achtergrond
  3. De samenwerkingsverbanden
  4. Aspecten van samenwerking
  5. Conclusies en aanbevelingen

Geraadpleegde literatuur
Gebruikte afkortingen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Donker, M.J., Gemert, F.H.M. van, Homburg, G.H.J.
Organisatie(s):
Regioplan, WODC
Plaats uitgave:
Amsterdam
Uitgever:
Regioplan
Jaar van uitgave:
2000
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 12.300

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Regionale samenwerking bij milieuhandhaving
Projectnummer:
98.143
Operationele status:
Alleen publicatie