Huiselijk geweld en herkomstland

Huiselijk geweld en herkomstland

Een verkennend onderzoek naar de incidentie van huiselijk geweld en allochtone daders en slachtoffers

Samenvatting

Dit onderzoek moet een bijdrage leveren aan de discussie of registratie van geboorteland van (groot)ouders van daders en slachtoffers van huiselijk geweld noodzakelijk is voor de aanpak.

Inhoudsopgave

  1. Inleiding
  2. Doelstelling, onderzoeksvragen en aanpak
  3. Daders van huiselijk geweld
  4. Slachtoffers van huiselijk geweld
  5. Kosten van het tijdelijk register
  6. Samenvatting en conclusies

Summary
Geraadpleegde literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Willemsen, F.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2007
Reeks:
Cahiers 2007-17
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 13.574

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Registratie etniciteit huiselijk geweld
Onderzoeker(s):
Willemsen, F.
Projectnummer:
1465
Operationele status:
Afgerond