Vijf jaar lokale projecten Polarisatie en Radicalisering

Vijf jaar lokale projecten Polarisatie en Radicalisering

resultaatinventarisatie over de periode 2007-2011

Samenvatting

Onderzoek gestart onder projectbegeleiding van Directie Kennisontwikkeling voor Openbaar Bestuur en Veiligheid (BZK) en per 1/1/2011 voortgezet onder projectbegeleiding van de afdeling Extern Wetenschappelijke Betrekkingen (WODC).
Dit rapport geeft een overzicht van de projecten waarvoor in de periode 2007-2011 een bijdrage in het kader van de tijdelijke subsidieregeling of een decentralisatie-uitkering is verleend om uitvoering te geven aan het lokale spoor van het Actieplan Polarisatie en Radicalisering 2007-2011. Het doel van deze resultaatinventarisatie is:

 1. de opzet en uitvoering van de projecten inzichtelijk te maken;
 2. het bereik van projecten en aanpak inzichtelijk te maken;
 3. het resultaat van projecten en aanpakken te inventariseren;
 4. de beleids- en programmatheorie van tien geselecteerde projecten inzichtelijk te maken;
 5. te leren voor volgende projecten en aanpakken.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting
Summary

 1. Inleiding
 2. Het onderzoek
 3. Projecten en programma's
 4. Wat valt op?
 5. Beleidstheorie ontrafeld
 6. Conclusies
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Guldener, V.R. van, Potman, H.P., Bennekom, F. van (medew.), Heetkamp, A. (medew.), Heijnen, R. (medew.), Mussche, M. (medew.), Veldman, I. (medew.), Westra, J. (medew.), Zelm, E. van (medew.)
Organisatie(s):
KplusV organisatieadvies , WODC
Plaats uitgave:
Arnhem
Uitgever:
KplusV organisatieadvies
Jaar van uitgave:
2012
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
KplusV organisatieadvies
Telefoon:
026-3551355
Fax:
026-3551399
E-mailadres:
info@kplusv.nl
Website:
www.kplusv.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Resultaatinventarisatie gesubsidieerde projecten en aanpakken tegen polarisatie en radicalisering
Projectnummer:
2098
Operationele status:
Afgerond