Onderzoek naar de betekenis van integrale bevraging voor het operationele politiewerk

Onderzoek naar de betekenis van integrale bevraging voor het operationele politiewerk

rapportage bvi-ib

Samenvatting

Met het Actieprogramma ‘Minder regels, meer op straat’, - dat de Minister van Veiligheid en Justitie 18 februari 2011 naar de Tweede Kamer zond - wordt beoogd de bureaucratie bij de politie in deze kabinetsperiode terug te dringen met 25% en de ruimte voor vakmanschap van agenten te vergroten. Hierdoor moeten in 2014 5000 fte’s extra beschikbaar zijn voor het primaire politiewerk. Dit onderzoek is gericht op het beschrijven van de uitvoering en het waarderen van de resultaten van de maatregel Basisvoorziening Informatie- Integrale Bevraging (BVI-IB) in 2013. De centrale onderzoeksvraag luidt:
Hoe staat het met de uitvoering van de maatregel BVI-IB en welke resultaten heeft het gebruik van BVI-IB voor het operationele politiewerk?
Het onderzoek is bedoeld om in het kader van het actieprogramma 'Minder regels, meer op straat' na te gaan hoe het staat met de uitvoering en met de bijdrage van BVI-IB aan de resultaten in het operationele politiewerk oftewel: de politieprestaties.

Inhoudsopgave

Samenvatting
Summary

  1. Inleiding
  2. Onderzoekskader
  3. Het gebruik van BVI-IB
  4. De beleving van BVI-IB in het politiewerk
  5. Invloed van BVI-IB op de effectiviteit van het politiewerk
  6. Nadere beschouwing over de resultaten
  7. Conclusies

Lijst met afkortingen en begrippen
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Smits, I., Hengst, M. den, Wijga, P., Hagelstein, R.
Organisatie(s):
Andersson Elffers Felix , Politieacademie, WODC
Plaats uitgave:
Utrecht
Uitgever:
Andersson Elffers Felix (AEF)
Jaar van uitgave:
2014
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Andersson Elffers Felix
 
Postbus 85198
 
3508 AD Utrecht
Telefoon:
030 2363030
E-mailadres:
mail@aef.nl
Website:
www.aef.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Resultaten maatregel Basisvoorziening Informatie-Integrale Bevraging (BVI-IB); - 25% respectievelijk 5000 fte besparing
Projectnummer:
2233
Operationele status:
Afgerond