Facilitering van mobiele bendes

Politie en rechtshandhaving / Gestolen goederen

Facilitering van mobiele bendes

Research synthese

Samenvatting

De minister van Veiligheid en Justitie heeft de afgelopen jaren meerdere malen zijn zorgen geuit over het brede scala aan vermogensdelicten dat door rondtrekkende bendes wordt gepleegd en over de schade die dat bij burgers en bedrijven teweegbrengt (o.a. Kamerbrief 9 oktober 2013, Vergaderjaar 2013-2014, Tweede Kamerstukken 29911 nr. 85; Tweede Kamerstukken, Vergaderjaar resp. 2009–2010 en 2010-2011, 28684, nrs. 273 en 301). Een intensivering van de aanpak van het probleem is volgens de minister vereist op zowel nationaal als Europees niveau.
Doel van deze research synthese is kennis vergaren over de facilitering van mobiel banditisme. Het gaat bij facilitering om actoren en omstandigheden die - bewust of onbewust - mobiel banditisme mogelijk maken en gelegenheid bieden voor deze criminaliteit.

Inhoudsopgave

Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Theoretisch kader
  3. Voorbereidingen
  4. Planning en uitvoering van de roof
  5. Verwerking van de buit
  6. Slotbeschouwing

Summary
Literatuur
Bijlage

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Gestel, B. van
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2014
Reeks:
Cahiers 2014-17
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Rondtrekkende bendes
Projectnummer:
2186
Operationele status:
Afgerond