Sepotgedrag in milieuzaken

Politie en rechtshandhaving / Sepot

Sepotgedrag in milieuzaken

Samenvatting

In dit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek naar het sepotgedrag van het Openbaar Ministerie in milieuzaken. De opbouw is als volgt: in het eerste hoofdstuk wordt het seponeren nader beschreven. Hoofdstuk 2 Vervolgt met de onderzoeksvraagstelling en -verantwoording. De hoofstukken 3 t/m/7 behandelen de verschillende soorten sepots op milieuvlak. De communicatie rond sepotbeleid en sepotgedrag komen aan de orden in hoofdstul 8. Het rapport besluit met conclusie (H. 9) en aanbevelingen (H. 10).

Inhoudsopgave

  1. Inleiding
  2. Onderzoeksvraagstelling en verantwoording
  3. Cijfers
  4. Algemene noties over het sepotbeleid en -gedrag
  5. Technisch sepot
  6. Beleidsspots
  7. Voorwaardelijke sepots
  8. Communicatie OM en externe partners
  9. Conclusies
  10. Aanbevelingen

Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Thieme, M., Gelderloos, W, Koolhaas, E
Organisatie(s):
B&A Groep, WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
B&A Groep
Jaar van uitgave:
1999
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 12.277

Bestelinformatie

Adres:
B&A Consulting
Telefoon:
070 3029500
Fax:
070 3029501
E-mailadres:
info@bagroep.nl
Website:
www.bagroep.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Sepotgedrag in milieuzaken
Projectnummer:
98.061
Operationele status:
Alleen publicatie