Sharia in Nederland

Sharia in Nederland

een studie naar islamitische advisering en geschilbeslechting bij moslims in Nederland

Samenvatting

De meerderheid van de Tweede Kamer is bezorgd en heeft vragen gesteld over het mogelijke vóórkomen van rechtspraak volgens de regels van de sharia in Nederland. De zorg van de Kamer betreft het mogelijke ontstaan van een rechtssysteem parallel aan het systeem van het Nederlands recht, met elementen die strijdig zouden zijn met de beginselen van de Nederlandse rechtsorde. In antwoord op de vragen van de leden Wilders en Fritsma (Kenmerk 2009Z12804, ingezonden op 30 juni 2009 en beantwoord op 2 juli 2009) is toegezegd dat naar het voorkomen van shariarechtbanken onderzoek zal worden gedaan. Daarnaast zal het ook informatie opleveren voor de beantwoording van de vragen die de commissie voor WWI op 6 juli 2009 heeft gesteld aan de Ministers van Justitie en van Wonen Wijken en Integratie in reactie op de beantwoording van 2 juli 2009.
Het doel van dit onderzoek is te komen tot een inventarisatie van geschilbeslechting op basis van sharia in Nederland. De hoofdvraag is: Komt geschilbeslechting of een andere vorm van het uitleggen van regels op basis van sharia voor in Nederland, in welke mate en met betrekking tot welke vragen?

Inhoudsopgave

Overzicht tabellen
Voorwoord

  1. Inleiding
  2. Onderzoeksmethoden en onderzoeksgroep
  3. De betekenissen van het begrip sharia
  4. Advisering
  5. Geschilbeslechting
  6. Internet en televisie
  7. Conclusie
Samenvatting
Literatuurlijst
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Bakker, L.G.H., Gehring, A.J., Mourik, K. van, Claessen, M.M., Harmsen, C., Harmsen, E.
Organisatie(s):
WODC, Radboud Universiteit Nijmegen, Instituut voor Culturele Antropologie en Ontwikkelingsstudies, Radboud Universiteit Nijmegen, Instituut voor Rechtssociologie
Plaats uitgave:
Nijmegen
Uitgever:
Radboud Universiteit Nijmegen, Instituut voor Culturele Antropologie en Ontwikkelingsstudies
Jaar van uitgave:
2010
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Radboud Universiteit Nijmegen - Instituut Rechtssociologie
Telefoon:
024-3612087

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Shariarechtspraak in Nederland
Projectnummer:
1900
Operationele status:
Afgerond