Vergroting van de slagvaardigheid van het strafrecht

Detentie en reclassering / Gevangenisstraf

Vergroting van de slagvaardigheid van het strafrecht

een rechtsvergelijkend perspectief

Samenvatting

In dit rapport wordt verslag gedaan van een inventariserend onderzoek naar wettelijke voorzieningen om een snellere en effectievere reactie op een strafbaar feit mogelijk te maken en daarmee de slagvaardigheid van het strafrecht te vergroten. Het rapport bevat in de eerste plaats een inventarisatie van vrijheidsbenemende en vrijheidsbeperkende mogelijkheden gedurende het strafvorderlijk onderzoek. Daarnaast wordt ingegaan op vrijheidsbeperkende strafrechtelijke sancties. Ten slotte wordt aandacht besteed aan mogelijkheden van snelrecht en vormen van dadelijke uitvoerbaarheid van beslissingen van de strafrechter. De inventarisatie betreft het recht van Duitsland, Engeland en Wales, Frankrijk en Noorwegen.

Inhoudsopgave

Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Engeland en Wales
  3. Frankrijk
  4. Duitsland
  5. Noorwegen
  6. Confrontatie van de bevindingen uit de vier landen met het EVRM
  7. Slotbeschouwing
Summary
Literatuurlijst
Rechtspraakregister
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Bleichrodt, F.W., Mevis, P.A.M., Volker, B.W.A.
Organisatie(s):
Erasmus Universiteit Rotterdam - Faculteit der Rechtsgeleerdheid , WODC
Plaats uitgave:
Rotterdam
Uitgever:
Erasmus Universiteit Rotterdam - Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Jaar van uitgave:
2011
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Erasmus Universiteit Rotterdam - School of Law
Telefoon:
010 4081547
Fax:
010 5432911
Website:
www.esl.eur.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Slagvaardigheid van het strafrecht
Projectnummer:
1987
Operationele status:
Afgerond