Feiten die tellen

Strafrecht en strafproces / Jeugdstrafrecht/procesrecht

Feiten die tellen

Een overzicht van geregistreerde feiten met een strafdreiging van acht jaar of meer gepleegd door 12 tot en met 17 jarigen in de periode 1998-2003

Samenvatting

Het doel van het onderzoek is vierledig: Ten eerste inzicht in de specifieke aard en omvang van vormen van ernstig crimineel gedrag gepleegd door jongeren tussen de 14 en 16 jaar al dan niet in groepsverband. Ten tweede wordt nagegaan wat de aard en omvang is van de strafbare feiten die jongeren tussen 14 en 16 plegen en die de rechtsorde ernstig hebben aangetast en ten derde wat de aard van de sancties is die de rechter deze jongeren heeft opgelegd. Ten vierde is gevraagd na te gaan welke ontwikkeling in de periode 2000 tot en met 2003 te signaleren is in de omvang van ernstig criminele feiten gepleegd door minderjarigen.

Inhoudsopgave

  1. Inleiding
  2. De werkwijze in deze studie
  3. Resultaten
  4. SlotĀ 

Literatuur
Bijlage
Tabellen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Laan, A.M. van der, Groen, P.P.J., Bogaerts, S.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2005
Reeks:
Memorandum 2005-1
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 13.201

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Specifieke aard en omvang van vormen van ernstig crimineel gedrag gepleegd door jongeren tussen de 14 en 16 jaar
Projectnummer:
1328
Operationele status:
Afgerond