Eerste inventarisatie van contraterrorismebeleid

Eerste inventarisatie van contraterrorismebeleid

Duitsland, Frankrijk, Spanje, het Verenigd Koninkrijk, en de Verenigde Staten - 'research in progress'

Samenvatting

Dit rapport bevat een overzicht van beleid, beleidsmaatregelen (waaronder wet- en regelgeving) en de effecten van beleidsmaatregelen met betrekking tot de aanpak van terrorisme in de Europese Unie en de VS.  Voor dit onderzoek is samengewerkt met onderzoekers in Duitsland, Frankrijk, Spanje, Italië en de Verenigde Staten. Er is, uitsluitend op basis van open bronnen, een inventarisatie van maatregelen gemaakt op een negental beleidsterreinen. Hieraan vooraf gaat een beknopte schets van de ontwikkeling van het contraterrorismebeleid en eerdere ervaringen met terrorisme in de onderzochte landen. Er is ook een Engelse vertaling van dit rapport verschenen: First inventory of policy on counterterrorism: Germany, France, Italy, Spain, the United States - 'research in progress' (Cahiers 2006-3a). Deze is ook aanklikbaar in vak Bijlagen (rechtsboven).

Inhoudsopgave

Samenvatting

 1. Inleiding
 2. Ervaringen met terrorisme en contraterrorisme in Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten
 3. Beschrijvingen van het contraterrorismebeleid in de onderzochte landen
 4. Conclusies en discussie

Summary
Geraadpleegde literatuur
Bijlage: Beschrijving project
Bijbehorende werkdocumenten:

 1. Country report on Germany - H.J. Albrecht
 2. Overview of the French anti-terrorism strategy - D. Bigo and C. Camus
 3. Italian contribution to the NCTB counterterrorism project - M. Montauti and B. Vettori
 4. Counterterrorism strategies in Spain - A. Gómez-Céspedes and A.I. Cerezo Dominguez
 5. The United States and Counterterrorism: history, measures and lessons - A. Petrosino
 6. Strafrechtelijke antiterrorismemaatregelen in Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Duitsland, Frankrijk en Italië - M. Aksu, Y. Buruma en P.H.P.H.M.C. Kempen
 7. Contraterrorismewetgeving, een overzicht van negentien EU lidstaten - L. Vervoorn en R.J.M. Neve

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Neve, R., Vervoorn, L., Leeuw, F., Bogaerts, S.
Organisatie(s):
WODC, Radboud Universiteit Nijmegen, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Petrosino, A., Instituto andaluz interuniversitario de Criminología, Università degli studi di Trento, Max Planck Institut für ausländisches und internationales Strafrecht
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2006
Reeks:
Cahiers 2006-03
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 13.465

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Stand van zaken en effecten contraterrorismebeleid
Onderzoeker(s):
Petrosino, A.
Projectnummer:
1352
Operationele status:
Afgerond

Meer informatie