Stichtingen, verenigingen en criminaliteit

Civiel recht en civiel proces / Faillissement

Stichtingen, verenigingen en criminaliteit

Samenvatting

Het doel van dit onderzoek is inzicht te bieden in de aard en omvang van stichtingen en verenigingen die zich schuldig maken aan of betrokken zijn bij verschillende vormen van criminaliteit. Vragen die aan de orde komen zijn: Om welk type delicten gaat het? Om welk type stichtingen (en verenigingen) gaat het? Wat zijn, voor zover bekend, de knelpunten in de bestrijding van deze vormen van criminaliteit?

Inhoudsopgave

Samenvatting
Summary

  1. Inleiding
  2. Inventarisatie
  3. Criminaliteit
  4. Kwetsbaarheden
  5. Conclusies
Geraadpleegde literatuur
Lijst van gebruikte afkortingen
Bijlage

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Bieleman, B., Snippe, J., Stoep, R. van der, Tromp, N., Zwieten, M. van
Organisatie(s):
WODC, Intraval
Plaats uitgave:
Groningen
Uitgever:
Intraval
Jaar van uitgave:
2007
ISBN:
978--90-88740-20-6
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Intraval, Bureau voor onderzoek en advies
Telefoon:
050 3134052
Fax:
050 3127526
E-mailadres:
info@intraval.nl
Website:
www.intraval.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Stichtingen/verenigingen en criminaliteit
Projectnummer:
1283
Operationele status:
Afgerond