Snellere besluitvorming over complexe projecten vergelijkend bekeken

Strafrecht en strafproces / Versnelde procedure

Snellere besluitvorming over complexe projecten vergelijkend bekeken

quickscan

Samenvatting

In dit onderzoek is een verkenning gedaan naar de manier(en) waarop in Duitsland, in het Verenigd Koninkrijk en in Frankrijk wordt omgegaan met complexe besluitvormings- en rechterlijke procedures op bestuursrechtelijk terrein en naar de ideeën over - en ervaringen met de versnellingsmaatregelen die in deze landen zijn getroffen.

Inhoudsopgave

Samenvatting

Deel A Hoofdrapport

  1. Inleiding
  2. Internationale waarborgen
  3. Versnellingsideeën uit het civiele procesrecht
  4. Lessons to be learned - ideeën voor het Nederlandse bestuurs(proces)-recht geïnspireerd door de ervaringen in het buitenland
Deel B Landenrapporten
  1. Duitsland
  2. Deutschland
  3. Frankrijk
  4. Présentation générale de la situation en droit public français concernant l'accélération de la procédure administrative
  5. United Kingdom

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Backes, Ch.W., Chevalier, E., Jansen, A.M.L., Eliantonio, M.E., Poortinga, M.A., Seerden, R.J.G.H.
Organisatie(s):
Universiteit Maastricht - Faculteit der Rechtsgeleerdheid, WODC
Plaats uitgave:
Maastricht
Uitgever:
Universiteit Maastricht - Faculteit der rechtsgeleerdheid
Jaar van uitgave:
2009
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Universiteit Maastricht, Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Telefoon:
043-3883060
Fax:
043-3889091
E-mailadres:
Metro@facburfdr.unimaas.nl
Website:
www.maastrichtuniversity.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Quick scan versnelling besluitvormingsprocedures; rechtsvergelijkend onderzoek in het bestuursrecht
Projectnummer:
1820
Operationele status:
Afgerond