De herkomst van vertrouwen in de rechtsstaat 1993 – 2012

De herkomst van vertrouwen in de rechtsstaat 1993 – 2012

onderzocht via tekstmining van de mediaberichtgeving en analyse van de publieke opinie

Samenvatting

De probleemstelling voor dit onderzoek is of tekstmining inzicht kan bieden in de weergave door oude en nieuwe media van omgevingsontwikkelingen die het vertrouwen in de rechtsstaat zouden kunnen beïnvloeden. In dit onderzoeksverslag worden dagbladen, televisieprogramma's websites en twitter vergeleken, zo mogelijk over een bestek van twintig jaar (1993-2012, onderzoeksperioden 1993-94, 2004-05, 2009-12).

Inhoudsopgave

Managementsamenvatting

  1. Media en het vertrouwen in de rechtsstaat: onderzoeksvragen
  2. Methode
  3. Media-aandacht
  4. Associatieve framinganalyse: in één adem genoemde onderwerpen
  5. Bronnenanalyse en mediagezag: wie krijgt het voor het zeggen?
  6. Sentiment en semantische netwerkanalyse: positieve bejegening?
  7. Effecten van nieuws op het vertrouwen van burgers in de rechtspraak
  8. Samenvatting en conclusies
Summary and Conclusions
Appendici
Literatuur
Overzicht Tabellen
Overzicht Figuren

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Kleinnijenhuis, J., Atteveldt, W. van , Welbers, K.
Organisatie(s):
Vrije Universteit Amsterdam - afdeling Communicatiewetenschap, WODC
Plaats uitgave:
Amsterdam
Uitgever:
Vrije Universiteit Amsterdam
Jaar van uitgave:
2012

Bestelinformatie

Adres:
Vrije Universiteit, Faculteit Sociale wetenschappen
Contactpersoon:
Jan Kleinnijenhuis
Telefoon:
020-5986854
E-mailadres:
j.kleinnijenhuis@vu.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Tekstmining; als methode om indicaties te verzamelen over veranderende opvattingen over de rechtsstaat teneinde eventuele spanning tussen maatschappelijke opvattingen en (vooronderstellingen in) het rechtsstatelijk denken op het spoor te komen
Projectnummer:
2014
Operationele status:
Afgerond