Afgewezen en uit Nederland vertrokken?

Wetgeving en beleid / Asielbeleid

Afgewezen en uit Nederland vertrokken?

Een onderzoek naar de achtergronden van variatie in zelfstandige terugkeer onder uitgeprocedeerde asielzoekers

Samenvatting

In de periode 2008 tot en met maart 2010 heeft het WODC voor het eerst uitgebreid onderzoek gedaan naar de vraag hoe verklaard kan worden dat sommige uitgeprocedeerde asielmigranten met hulp van de Nederlandse overheid besluiten om zelfstandig terug te keren, terwijl anderen illegaal in Nederland blijven of eventueel doormigreren naar een ander land (zie link bij: Meer informatie). In het vervolgonderzoek, waarvan dit verslag de neerslag vormt, is primair gekeken naar terugkeer onder afgewezen asielzoekers in de periode 2001-2011.
De centrale vraagstelling van dit onderzoek luidt:
In hoeverre stimuleren beleidsinstrumenten op het gebied van terugkeer de zelfstandige terugkeer via de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) wanneer wordt gecontroleerd voor relevante individuele kenmerken en sociaaleconomische en politieke omstandigheden in het land van herkomst?

Inhoudsopgave

Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Theorievorming over zelfstandige terugkeer
  3. Methode van onderzoek
  4. Patronen van zelfstandige terugkeer
  5. Achtergronden van variatie in zelfstandige terugkeer
  6. Gevalstudie: Irak
  7. Conclusie
Summary
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Leerkes, A.S., Boersema, E., Os, R.M.V. van, Galloway, A.M., London, M. van
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2014
Reeks:
Cahiers 2014-03

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Terugkeer via het IOM
Projectnummer:
2170
Operationele status:
Afgerond

Meer informatie