Geschilgedrag

Geschilgedrag

verklaringen bijeengebracht

Samenvatting

Dit onderzoek vloeit voort uit de empirische verkenning van de filterwerking van buitengerechtelijke procedures (Cahier 2006-6). Het is bedoeld om de in dit voorgaande onderzoek genoemde verklaringen voor geschilgedrag en filterwerking theoretisch nader uit te diepen. Voor dit doel worden theorie├źn en bevindingen uit de rechtssociologische, rechtseconomische en rechtspsychologische literatuur bijeengebracht. De centrale vraag die aan de hand van deze bronnen wordt onderzocht is, hoe het geschilgedrag van partijen in den brede kan worden verklaard, en in hoeverre deze te integreren en te ordenen zijn met behulp van een overkoepelend kader.

Inhoudsopgave

Samenvatting

  1. Aanleiding, vraagstelling en opzet
  2. Drie theoretische 'tradities' in het onderzoek naar geschilgedrag
  3. Inventarisatie van theoretische en empirische inzichten
  4. Keuzemomenten en geschillen
  5. Conclusie en nabeschouwing
Summary
Literatuur
Bijlage 1 - Verklaringen voor geschilgedrag in schema

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Klein Haarhuis, C.M.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2008
Reeks:
Cahiers 2008-08
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Theoretisch verkennend onderzoek gebruik geschilprocedures
Onderzoeker(s):
Erp, J.G. van
Projectnummer:
1211B
Operationele status:
Afgerond