Inzicht in de verblijfsduur van tbs-gestelden

Inzicht in de verblijfsduur van tbs-gestelden

Cijfers en mogelijke verklaringen

Samenvatting

De belangrijkste doelstellingen van het onderzoek waren:

  1. Inzicht bieden in de ontwikkeling van de verblijfsduur van tbs-gestelden in de periode 1990-2009.
  2. Inzicht bieden in mogelijke verklaringen voor de ontwikkeling van de verblijfsduur van tbs-gestelden in de periode 1990-2009.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Afkortingen
Samenvatting

  1. Inleiding en methoden
  2. Ontwikkelingen in de verblijfsduur van tbs-gestelden
  3. Beleidsmaatregelen van het ministerie van Justitie in de periode 1990-2009 en de relatie met de verblijfsduur
  4. Ontwikkeling risicotaxatie en risicomanagement in relatie tot verblijfsduur
  5. De relatie tussen de verlofpraktijk en de verblijfsduur
  6. Toezicht en nazorg in relatie tot de verblijfsduur tbs
  7. Beschouwing
Summary
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Nagtegaal, M.H., Horst, R.P. van der, Schönberger, H.J.M.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
Boom Juridische uitgevers
Jaar van uitgave:
2011
ISBN:
978-90-8974-431-9
Reeks:
Onderzoek en beleid 290
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Boom Distributiecentrum
Telefoon:
+31 (0)522-237555
Fax:
+31 (0)522-253864
E-mailadres:
budh@boomdistributiecentrum.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Toename van de behandelduur in de TBS; cijfers en mogelijke verklaringen
Projectnummer:
1906
Operationele status:
Afgerond